Resevillkor

Allmänna resevillkor för paketresor

Islandsresor är genom Vulkanresor medlem i Svenska Resebyråföreningen och tillämpar de regler som häller enlgit paketreselagen. Paketreselagen bygger på ett EU-direktiv och huvudsyftet är att säkerställa en miniminivå för konsumentskydd vid paketresor. Nedanstående villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande "arrangören"), och vid köp av paketresa.

På följande länk kan du ladda ner villkoren i PDF-format

http://www.islandsresor.se/sites/islandsresor/files/srfs-resevillkor.pdf

Kammarkollegiet - Vanliga frågor om resegarantin

https://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/du-som-ska-resa/vanliga-fragor-om-resegarantier-dig-som-ska-resa 

 

Islandsresors särskilda villkor

 

Bokning

Du kan boka din resa på två olika sätt, här på hemsidan, eller genom att kontakta någon av våra resekonsulter som finns i Stockholm, Göteborg och Umeå. När du bokat din resa får du en bokningsbekräftelse hemskickad (e-post/post) med en specifikation av resans pris samt en faktura, där det framgår när anmälningsavgift och slutbetalning ska betalas. Notera att expeditionsavgift tillkommer med 79 kr per bokning.

Fakturabetalning

Betalning för anmälningsavgiften ska vara oss tillhanda senast första vardag efter bokningstillfället. Slutbetalning av bokningen ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresa. Vid bokningar med mindre än 30 dagar till avresa ska hela resans pris vara oss tillhanda senast första vardag efter bokningstillfället. En bokning blir bindande först när anmälningsavgiften betalats. Om betalning inte skett inom föreskriven tid förbehåller Islandsresor sig rätten att avboka resan. Alltså, meddela oss om inbetalningen blir fördröjd. Obs! Vid bokning av paketresor där flygbiljetten har speciella betalningsvillkor (specialpriser från flygbolagen) gäller andra betalningsregler än ovanstående. Aktuella betalningsregler framgår alltid under flyginformationen, när man befinner sig i varukorgen. Betalningsregler står även på bokningsbekräftelse och faktura.
Inbetalning sker till vårt bankgirokonto: 5176-9594

Islandsresor
Organisationsnr: 556538-2685
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm
Postadress: Västra Esplanaden 19, Box 436, 901 09 Umeå

Kortbetalning - VISA och Mastercard/Eurocard

Betalning för anmälningsavgiften sker vid bokningstillfället. Slutbetalning för resan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresa. Vid bokningar med mindre än 30 dagar till avresa ska hela resans pris vara oss tillhanda senast första vardag efter bokningstillfället. Vid kortbetalning behöver du ange ditt namn, kortnummer, korttyp, kortets giltighetstid samt CVC-kod (kontrollsiffror). CVC-kod är de tre sista siffrorna som är tryckta på kortets baksida i namnteckningsfältet. Godkända kort är VISA och Mastercard/Eurocard. Islandsresor sparar ingen kortinformation, allt hanteras av DIBS AB (www.dibs.se). Obs! Vid bokning av paketresor där flygbiljetten har speciella betalningsvillkor (specialpriser från flygbolagen) gäller andra betalningsregler än ovanstående. Aktuella betalningsregler framgår alltid under flyginformationen, när man befinner sig i varukorgen. Betalningsregler står även på bokningsbekräftelse och faktura.

Ändringar

Ändringar av bokning som innebär annan avresedag eller annat arrangemang debiteras ändringsavgift om 400 kr per bokning, under förutsättning att arrangemanget är möjligt att ändra. I vissa fall tar flygbolagen ut ändringsavgifter, dessa avgifter tillkommer då, vilket vi naturligtvis upplyser om i förväg.

Om vår prisgaranti

Vi har från och med 2009 en prisgaranti för alla resor mot valutaförändringar. Så snart du har bokat din resa och betalat anmälningsavgiften garanterar vi att det pris som står på din bokningsbekräftelse inte kommer att förändras även om den svenska valutan skulle försvagas. Det innebär att du är skyddad mot valutatillägg i efterhand. Denna garanti är ömsesidig; skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte påräkna prissänkning. Garantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar, avgifter, eller bränslekostnader avseende de tjänster som ingår i resan. Inställda utflykter och aktiviteter Om en aktivitet eller utflykt ställs in och inte kan genomföras (till exempel på grund av dåligt väder), erbjuds kunden i första hand att genomföra aktiviteten/utflykten vid senare tillfälle. Om det inte är möjligt för kunden att delta på aktiviteten/utflykten så ska kunden vända sig till Islandsresor för återbetalning. Islandsresor återbetalar hela kostnaden för den inställda aktiviteten/utflykten. Delvis utnyttjade av arrangemang Om resenären inte utnyttjar ett av Islandsresor anordnat arrangemang utgår ingen ersättning, om Islandsresor har varit i stånd att tillhandahålla arrangemanget.

Flygresor och tidtabeller

Flygtider som är angivna i prislistan och färdhandlingar är preliminära och kan komma att ändras.

Inställelse av resor

Islandsresor genomför samtliga gruppresor som har minst 10 deltagare. Om Islandsresor inte har detta antal deltagare fyra veckor före avresa har företaget rätt att ställa in resan. Resenär har då inte rätt till skadestånd.

Vid skada/olycksfall på plats

Vid skadefall så begär intyg av polisen, vid sjukdom eller olycksfall så begär intyg av läkare. Intyget erfordras vid skadereglering hos ditt försäkringsbolag.

Reseförsäkring

Reseförsäkring kan tecknas både som ett tillägg till hemförsäkring med reseskydd och om du saknar hemförsäkring. Vi rekommenderar att ni kontaktar ert försäkringsbolag eller exempelvis Global Reseskydd. Reseförsäkring är helt resenärens angelägenhet och ej arrangörens. Sjukförsäkring från svensk försäkringskassa gäller på Island. Ta med dig ditt försäkringsbevis. Om du är gravid ber vi dig vara uppmärksam på att speciella regler gäller både för flygresa och försäkring.

Reklamationsfrist

Naturligtvis utgår vi ifrån att du blir nöjd med din resa. Skulle ändå en tvist uppstå vill vi att alla reklamationer görs omedelbart till den som tillhandahåller tjänsten, reseledare eller Islandsresor. Detta är nödvändigt för att snabbt kunna åtgärda problemet. Krav på prisavdrag eller skadestånd ska sändas in till Islandsresor så snart som möjligt.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår ej i resans pris. Vi erbjuder ett traditionellt avbeställningsskydd, som gäller vid sjukdom och som kräver sjukintyg av läkare. Kostnad är 395 kr per person. Avbeställningsskydd innebär att du får tillbaka hela resebeloppet utom en självrisk på 600 kr. Härigenom är du som resenär skyddad mot andra kostnader än vad som anges ovan i samband med sjukdom, olycksfall eller dödsfall hos dig eller nära anhöriga, enligt vad som anges i punkt 3.2.1-3.2.3, i de allmänna resevillkoren. Avbeställningsskydd kan endast tecknas vid bokning av resan, måste betalas tillsammans med första betalningen. Avbeställningsskydd är personligt och återbetalas ej vid avbokning av resan. Avbeställningsskydd kan tecknas av alla privatresenärer men ej av företag och grupper. Avbeställning skall göras snarast när ett hinder för resan uppkommer. Gravida får teckna avbeställningsförsäkring så länge det vid hemresedatum är mer än 8 veckor kvar till planerad födsel. Hemresa senast under 31:a veckan.

Avbokningsregler

Du kan avboka muntligen (personligen) till någon av våra resekonsulter.

Avbokningsregler - Paketresor

Aktuella avbokningsregler framgår alltid under flyginformationen, när man befinner sig i varukorgen. Avbokningsreglerna står även på bokningsbekräftelse och faktura.

Avbokningsregler - Enskilda produkter

Tidpunkt för avbokning av hotell/ hyrbilar/ utflykter

  • Mer än 15 dagar före avresa 100 kr per rum/ bil/ utflykt
  • 14 dagar - 72 tim före avresa 200 kr per rum/ bil/ utflykt
  • Mindre än 72 tim före avresa 100 % av priset - ingen återbetalning

 Notera: Kostnaden för hotellrum som inte är återbetalningsbara, betalas inte tillbaka oavsett tidpunkt för avbokning.

Reservation

Vi reserverar oss för ändringar i priser, resevillkor och för eventuella tryckfel.

 

Kundservice, vardagar 08:00-17:00: 08-640 67 00